Ποια οχήματα εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, σύμφωνα με τον Νό


Σύμφωνα με τον Νόμο 489/76 (ΦΕΚ Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», ορισμένες κατηγορίες οχημάτων εξαιρούνται πλήρως της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το άρθρο 3 του Νόμου:

Σημαντικές Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις