top of page
Carefree Drive

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αποκτήστε την κάλυψη που σας αξίζει!

Η ζωή μας είναι γεμάτη προκλήσεις. Ενίοτε μία άτυχη στιγμή στην εργασία, στο σπίτι ή σε κάποια άλλη δραστηριότητά μας ενδέχεται να θίξει, άθελά μας, κάποιον άλλον. Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης διασφαλίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις την άμεση αποκατάσταση του λάθους σας. Μέσω μίας ευρείας γκάμας ασφαλιστικών προγραμμάτων γενικής και επαγγελματικής αστικής ευθύνης καλύπτουμε τις ειδικές ανάγκες κάθε περίπτωσης, εξασφαλίζοντας ηρεμία και ισορροπία στην οικογενειακή και επαγγελματική σας ζωή, πάντα με τη σφραγίδα της άμεσης εξυπηρέτησης του Master Group.

 • Διαχειριστή Πολυκατοικίας

 • Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων

 • Λειτουργία Χώρων Γραφείων

 • Λειτουργία Γυμναστηρίων & Σχολών Χορού

 • Λειτουργία Εκπαιδευτηρίων

 • Λειτουργία Σταθμού Αυτοκινήτων

 • Λειτουργία Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων

 • Τουριστικών Γραφείων

 • Συντηρητών Ανελκυστήρων

 • Ανέγερση Οικοδομών

 • Οικογενειάρχη

 • Υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες ή οικονομικές απώλειες των πελατών του ταξιδιωτικού πράκτορα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδίων που αυτός διοργανώνει και οφείλονται σε πράξεις, παραλείψεις ή την μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

 • Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του ασφαλιζόμενου tour operator.

Καλύπτονται οι ευθύνες του ιατρού για σωματικές βλάβες σε τρίτους ή θάνατο από αμέλεια, ιατρικό λάθος, ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του και στο πλαίσιο της ειδικότητάς του. Η κάλυψη επεκτείνεται και στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης κατά τις οποίες ο ιατρός καλείται να παράσχει πρώτες βοήθειες, πέραν της ειδικότητάς του.

 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, Ψυκτικούς, Συντηρητές Καυστήρων αλλά και επιχειρήσεις που προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες.

 • Παρέχει κάλυψη της αστικής ευθύνης του επαγγελματία/επιχείρησης για ατυχήματα τρίτων (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που οφείλονται σε υπαιτιότητά τους.

Καλύπτεται η ευθύνης του φαρμακοποιού για αμέλεια, παράλειψη, λάθος εκτέλεση συνταγής ή άλλο λάθος κατά την παρασκευή και πώληση των φαρμάκων/φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες τρίτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη του φαρμακοποιού από ατυχήματα στο χώρο του φαρμακείου, την ευθύνη από πράξεις του βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στο φαρμακείο καθώς και τη Νομική Προστασία του φαρμακοποιού 

 • Απευθύνεται σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, καταστήματα και χώρους εστίασης όλων των κατηγοριών έως 100 τ.μ.

 • Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του επιχειρηματία έναντι των πελατών και εργαζομένων του για ατυχήματα εντός του χώρου της επιχείρησης.

 • Αστική Ευθύνη από Τροφική Δηλητηρίαση και συνεπεία Πυρκαγιάς.

Απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Παρέχουν συνδυασμό πολύπλευρων καλύψεων σε προνομιακό κόστος.

 • Ξενοδοχειακες επιχειρήσεις

 • Επιχειρήσεις εστίασης και πώλησης τροφίμων

 • Πολυασφαλιστήριο ιατρών

 • Πολυασφαλιστήριο φαρμακοποιών

Οι τουριστικές ενοικιάσεις κατοικιών, μέσω διαδικτυακών καναλιών διαμοιρασμού (π.χ. aibnb), αποτελεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως και στη χώρα μας.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που δημιουργεί αυτή η νέα μορφή τουρισμού, παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα.

Παρέχει την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη / χειριστή του drone για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές προς τρίτους. Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με συγκεκριμένα όρια κάλυψης είναι υποχρεωτική για ορισμένες κατηγορίες Drones. Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα ασφάλισης των Drones που δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Το παίρνουμε προσωπικά!

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Προτιμάτε να τα πούμε από κοντά; Κι εμείς το ίδιο! Κανονίστε τώρα ένα ραντεβού με τον εξειδικευμένο, για την ανάγκη σας, σύμβουλό μας! Θα χαρούμε να μας επισκεφθείτε και να λύσουμε κάθε σας απορία πρόσωπο με πρόσωπο!

bottom of page