Προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής αν η αίτηση γίνει ηλεκτρονικά!


Προσωρινή σύνταξη στο 80% της οριστικής σύνταξης θα λαμβάνουν στο εξής οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ την αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων».


Το δικαίωμα στην προσωρινή σύνταξη αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα και λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμα και στις ειδικές περιπτώσεις τυχόν άρσης των περιοριστικών συνθηκών.

Με την ίδια τροπολογία καθορίστηκαν και τα κατώτατα όρια για της συντάξεις λόγω θανάτου καθώς και για τα προστατευόμενα τέκνα.

Σημαντικές Δημοσιεύσεις