Προσέξτε! Η οδήγηση αντίθετα σε μονόδρομο τιμωρείται με πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης!


Ορισμένοι οδηγοί ιδιαίτερα όταν δεν γνωρίζουν τον προορισμό τους ή θέλουν να γλυτώσουν δρόμο, ανάβουν αλάρμ και οδηγούν αντίθετα σε μονόδρομο έστω και για λίγα μέτρα, μέχρι να ανακαλύψουν την οδό που αναζητούν!


Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του οδηγού, η παραβίαση των οποίων επιφέρει χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Δείτε εδώ πιο αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 16: Θέση επί της οδού

Παράγραφος 7. Σε μονόδρομους (οδούς μοναδικής κατεύθυνσης), οι οποίοι έχουν ειδική σήμανση, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί αντίθετα με την κατεύθυνση του μονόδρομου.

Πριν ανάψετε τα αλάρμ και μπείτε αντίθετα, σκεφτείτε την ζωή σας και την ζωή των συνανθρώπων σας.

Σημαντικές Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις