top of page

Ενεργοποιείται ο real time έλεγχος στις ιδιωτικές κλινικές


Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση του Π. Πολάκη με την οποία ενεργοποιείται η διαδικασία για τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, παροχών υπηρεσιών υγείας σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας. Πρόκειται, βέβαια, για το πρώτο βήμα αφού η έναρξη της λειτουργίας του συστήματος αναμένεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο, ενώ σε πρώτη φάση ο έλεγχος θα είναι μεν σε πραγματικό χρόνο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε 8ωρη βάση δε…

Όπως είχε γράψει το Virus, μετά την αναβάθμιση της εφαρμογής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, επόμενο βήμα ήταν η ΥΑ του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για την εφαρμογή του real time ελέγχου στις ιδιωτικές κλινικές.

Διαβάστε επίσης: Καταργούνται οι επισκέψεις στους Ελεγκτές Ιατρούς

Στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι εντός των επόμενων δύο μηνών, μαζί με την πλήρη λειτουργία του εν λόγω συστήματος ελέγχου, να έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο και για τις ακριβές διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτές οι κινήσεις εκτιμάται ότι σταδιακά θα οδηγήσουν στην κατάργηση των επισκέψεων των ασφαλισμένων στους ελεγκτές ιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, το σύστημα στον ΕΟΠΥΥ είναι έτοιμο, αλλά η διαδικασία διασύνδεσης με τις κλινικές και την έναρξη λειτουργίας θα χρειαστεί χρόνο… Ειδικότερα, με την ΥΑ επιτρέπεται δημιουργείται στον ΕΟΠΥΥ σύστημα διαχείρισης νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων (ΣυΔΝ) σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τον κλινικό και οικονομικό έλεγχο των ιατρών και των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας.

Ειδικότερα, το εν λόγω σύστημα εξυπηρετεί σε πραγματικό χρόνο την έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς από κλειστή προγραμματισμένη νοσηλεία, και την έγκριση εξόδου ασθενούς για επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξαιρούνται της έγκρισης εισαγωγής. «Η έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς καθώς και ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος διενεργείται από τους ιατρούς του Οργανισμού. Το ΣυΔΝ υπάγεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενώ η Διεύθυνση Πληροφορικής παρέχει την τεχνική υποστήριξη για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος», αναφέρει η ΥΑ.

Το Σύστημα λειτουργεί αρχικά σε 8ωρη βάση, τις εργάσιμες ημέρες. Για να επεκταθεί σε 24ωρη βάση θα χρειαστεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Μέσω του ψηφιακού συστήματος θα είναι δυνατή η αναζήτηση και διευκρίνιση στοιχείων μεταξύ του θεράποντα ιατρού και του ελεγκτή ιατρού.

«Οι βασικές απαιτήσεις του ΣυΔΝ είναι:

  1. Με την αναγγελία εισαγωγής, οι Υπηρεσίες του παρόχου συμπληρώνουν και αποστέλλουν στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονική φόρμα για την έγκριση της εισαγωγής, καθώς και τα ιατρικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητας εισαγωγής.

  2. Με την αναγγελία εξόδου, οι Υπηρεσίες του παρόχου οφείλουν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονική φόρμα με δεδομένα για το ICD-10 και το ΚΕΝ εξόδου, την κύρια ιατρική πράξη που διενεργήθηκε, τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού, καθώς και έγγραφα που βεβαιώνουν την αναγκαιότητα νοσηλείας σε ειδικά τμήματα, όπως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών».

Αν απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία πραγματοποιείται επικοινωνία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ μέσω του ΣυΔΝ με τους ιατρούς της δευτεροβάθμιας δομής. Τα δεδομένα καταχωρούνται στο ΣυΔΝ και υποβάλλονται σε έλεγχο σε πραγματικό χρόνο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΟΠΥΥ. Ο πάροχος λαμβάνει απάντηση εντός 48 ωρών ενώ ο χρόνος απόκρισης μπορεί να τροποποιηθεί με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού.

Όπως διευκρινίζει η ΥΑ η καταγραφή και η παροχή των δεδομένων όταν αυτά ζητηθούν, «είναι υποχρεωτική προκειμένου ο πάροχος να αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι η έγκριση της εισαγωγής και των ιατρικών πράξεων που έγιναν κατά τη νοσηλεία υπέχουν θέση ιατρικού ελέγχου. Σε περίπτωση μη απόκρισης του παρόχου στην απαίτηση του ΕΟΠΥΥ για γνωστοποίηση πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικών με τη νοσηλεία και τις ιατρικές πράξεις κατά τη νοσηλεία, η εν λόγω νοσηλεία απορρίπτεται συνολικά».

Με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται και οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για την υποβολή των στοιχείων και τη διαδικασία έγκρισης, αλλά και η ενσωμάτωση στο Σύστημα διαδικασιών ελέγχου διαγνωστικών εξετάσεων, με προτεραιότητα σε εξετάσεις υψηλού κόστους καθώς και άλλες υπηρεσίες ΠΦΥ, όπως αποκατάσταση, φυσικοθεραπείες, κ.α.

«Η έγκριση των ανωτέρω εξετάσεων θα γίνεται μετά την έκδοση του παραπεμπτικού και πριν την εκτέλεση αυτού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Επίσης είναι δυνατό να εισάγονται στο ΣυΔΝ κατάλληλα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Οργανισμού. Η έναρξη λειτουργίας του Συστήματος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ», καταλήγει η ΥΑ.

Ετικέτες:

Σημαντικές Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Αρχείο
Ετικέτες
Ακολουθήστε μας
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page