Νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την Εθνική Σύνταξη


Εθνική σύνταξη ακόμα και με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης, παρέχει σε ασφαλισμένους του Δημοσίου ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο.


Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το ποσό της εθνικής σύνταξης που θα λαμβάνει ο δικαιούχος θα είναι 345,60 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης.


Η εγκύκλιος αφορά περιπτώσεις πολιτών που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και, ενώ έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (πχ 62 ή 67 έτη), δεν έχουν καλύψει τα χρόνια ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν.

Απευθύνεται ουσιαστικά, σε Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό και επέστρεψαν πρόσφατα στην Ελλάδα ή σε ξένους που αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.

Σημαντικές Δημοσιεύσεις