Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και συμμορφωνόμαστε με την νέα νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προστασία της ιδιωτικότητα σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε για την διασφάλιση της.

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικα για τη δημιουργία ασφαλιστικής προσφοράς.

MASTER GROUP

Follow

  • Google+ - White Circle

Contact

210 27 57 911

Address

Πιττακού 19, Νέα Ιωνία 142 31

©2017 by MASTER GROUP